Oferta

Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą biura rachunkowego Centrum Finansowe. Oferujemy Państwu szeroki zakres usług prowadzenia dokumentacji firmowej. Prowadzimy księgowość pełną i uproszczoną. Zajmujemy się kadrami i płacami. Poniżej przedstawiamy szczegóły naszej oferty.

Mała księgowość

Księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa

 • Zapisy w księdze przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Kontrola dokumentów  pod względem merytorycznym i rachunkowym
 • Sporządzanie kompletnych, miesięcznych  wydruków związanych z prowadzeniem działalności
 • Sporządzanie i składanie do US deklaracji podatkowych
 • Konsultacje z US

Kadry

 • Prowadzenie w pełnym zakresie akt osobowych pracownika
 • Ewidencja innej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, takiej jak m.in.  karty urlopowe, czas pracy, grafiki pracy, listy obecności
 • Dokumentacja umów cywilnoprawnych

Sporządzenie druków ubezpieczeniowych

Księgi handlowe

Usługi dla podmiotów prowadzących  pełną księgowość:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Analiza poprawności formalnej i merytorycznej dokumentów księgowych oraz ich dekretacja
 • Kontrola zgodności obrotów dziennika z obrotami kont syntetycznych i analitycznych
 • Analiza rozrachunków z kontrahentami
 • Rozliczanie delegacji
 • Sporządzanie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych
 • Sporządzanie i składanie do US deklaracji podatkowych

Konsultacje z US

Płace

 • Sporządzanie list płac, pasków wynagrodzeń, raportów dla osoby ubezpieczonej
 • Ewidencja  kart wynagrodzeń pracownika
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych związanych z zatrudnieniem m.in. PIT-4, PIT-40, PIT-11, IFT , PIT 4R, PIT-8B

Przekazywanie dokumentacji do ZUS w formie elektronicznej

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty oraz do kontaktu w sprawie ustalenia szczegółów. Oferujemy profesjonalne usługi w atrakcyjnych cenach.