Kadry i płace

Oferujemy kompleksową obsługę kadrowo-płacową dedykowaną małym i średnim przedsiębiorstwom. Nasze usługi obejmują obliczanie wynagrodzeń, sporządzanie umów o pracę i zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych. Zajmujemy się również obliczaniem podatków i składek, a także sporządzaniem deklaracji podatkowych związanych z zatrudnieniem m.in. PIT-4, PIT-40, PIT-11, IFT, PIT 4R, PIT-8B i sprawozdań dla organów państwowych.

Prowadzimy także ewidencję urlopów i zwolnień lekarskich oraz akt osobowych pracowników. Ponadto nasza oferta obejmuje przetwarzanie i archiwizację dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, takiej jak karty urlopowe, czas pracy, grafiki, listy obecności oraz organizację szkoleń BHP.

Listy płac i dokumentacja dla ZUS

Podejmujemy się sporządzania list płac, pasków wynagrodzeń i raportów dla osób ubezpieczonych oraz ewidencji kart wynagrodzeń pracownika. Przekazujemy również dokumentację do ZUS w formie elektronicznej.

Nasze usługi są dostępne zarówno w formule stałej obsługi, jak i jednorazowej współpracy. Zapraszamy do nawiązania współpracy! Gwarantujemy pełną poufność w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Dokumenty