Księgowość

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług prowadzenia dokumentacji firmowej. Prowadzimy księgowość pełną i uproszczoną. Zajmujemy się także kadrami i płacami oraz reprezentowaniem Klientów w kontaktach z US i ZUS.

Mała księgowość

Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia uproszczonej księgowości dla podmiotów rozliczających się w oparciu o KPiR, ryczałt lub kartę podatkową. Oferujemy m.in.:

 • zapisy w księdze przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • kontrolę dokumentów pod względem merytorycznym i rachunkowym,
 • sporządzanie kompletnych, miesięcznych wydruków związanych z prowadzeniem działalności,
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych do US.

Księgi handlowe

Oferujemy również usługi księgowe dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Należą do nich m.in.:

 • prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,

 • analiza poprawności formalnej i merytorycznej dokumentów księgowych oraz ich dekretacja,

 • kontrola zgodności obrotów dziennika z obrotami kont syntetycznych i analitycznych,

 • analiza rozrachunków z kontrahentami,

 • sporządzanie ewidencji księgowych,

 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych do US.

Kalkulator